وبلاگ

دریافت مقالات فصلنامه “پژوهش و برنامه ریزی شهری”، شماره ۳۴، پاییز ۹۷

فصلنامه «پژوهش و برنامه ریزی شهری» دوره ۹ (سال نهم)، شماره ۳۴ پاییز ۱۳۹۷ ۲۳۸ صفحه صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت مدیر مسئول: دکتـر محمدرضا رضایی | سردبیر: دکتـر علی…

 فراخوان پذیرش بدون آزمـــون دکتری ۹۸ دانشگاه الزهرا

دانشگاه الزهرا از بین دانش آموختگان دوره کارشناســـی ارشد در ۱۴ رشته برای سال تحصیلی ۹۸-۹۹ بـه صورت بدون آزمـــون دانشجوی دکتری می پذیرد. بـه گزارش پی اچ دی تست،…

تحلیل تاریخچه زمانی خطی در ایتبس با کمک دو نرم افزار seismosignal و exel

http://s1.sabzsaze.com/article/Free/A085-linear-time-history-analysis.mp4   تحلیل تاریخچه زمانی چیست؟ همانطور که می دانید برای برآورد نیرو های داخلی و تغییر شکل های اجزای سازه در اثر زلزله، لازم هست سازه بـه یکی از…

 فراخوان پذیرش بدون آزمـون دکتری ۹۸ دانشگاه الزهرا

دانشگاه الزهرا از بین دانش آموختگان دوره کارشناســی ارشد در ۱۴ رشته برای سال تحصیلی ۹۸-۹۹ بـه صورت بدون آزمـون دانشجوی دکتری می پذیرد. بـه گزارش پی اچ دی تست،…