وبلاگ

پذیرش دکتری بدون آزمـون ۹۸ دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه تربیت مدرس در نظر دارد نسبت بـه پذیرش برگزیدگان علمی واجد شرایط بـه صورت بدون آزمـون در دوره دکتری تخصصی سال ۱۳۹۸ اقدام نماید. بـه گزارش پی اچ دی…

اعلام زمان بندی برگزاری آزمـــون EPT در سال ۹۸

برنامه زمان بندی برگزاری آزمـــون زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۳۹۸ اعلام شد. بـه گزارش پی اچ دی تست، بر اساس برنامه زمان بندی آزمـــون EPT در سال…

طـــراحی داخلی کافه بستنی با ایده قفس پرنده

دکوراسیون داخلی کافه بستنی کافه بستنی Lucciano’s واقع در شهر کوردوبا آرژانتین توسط گروه معماران FERRO & ASSOC با ایده صنعتی طـــراحی و بـه اجرا رسیده هست. در طـــراحی این پروژه…

دریافت مقالات فصلنامه علمی – ترویجی منظر، شماره ۴۵، زمستان ۱۳۹۷

فصلنامه علمی – ترویجی منظر دوره ۱۰، شماره ۴۵ زمستان ۱۳۹۷ صاحب امتیاز: پژوهشکده نظر مدیر مسئول: دکتـر سید امیر منصوری سردبیر: دکتـر سید امیر منصوری زمینه انتشار: زمینه مشترک…

دریافت فصلنامه معماری سبز، شماره ۱۲، پاییز ۱۳۹۷

فصلنامه علمی-تخصصی معماری سبز سال چهارم، شماره ۱۲ پاییز ۱۳۹۷ صاحب امتیاز و مدیرمسئول: امیرحسین یوسفی سردبیر: میلاد فتحی • فهرست مقالات این شماره: – کاربرد تئوری مبتنی بر عامل…

دریافت مقالات فصلنامه علمی – پژوهشی هویت شهر، پاییز ۱۳۹۷

فصلنامه علمی – پژوهشی هویت شهر دوره ۱۲، شماره ۳ پاییز ۱۳۹۷ صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مدیر مسئول: دکتـــر حمید ماجدی | سردبیر: دکتـــر فرح…

دریافت مقالات فصلنامه علمی – پژوهشی هویت شهر، تابستان ۱۳۹۷

فصلنامه علمی – پژوهشی هویت شهر دوره ۱۲، شماره ۲ تابستان ۱۳۹۷ صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مدیر مسئول: دکتـر حمید ماجدی | سردبیر: دکتـر فرح…

دریافت مقالات فصلنامه “پژوهش و برنامه ریزی شهری”، شماره ۳۵، زمستان ۹۷

فصلنامه «پژوهش و برنامه ریزی شهری» دوره ۹ (سال نهم)، شماره ۳۵ زمستان ۱۳۹۷ ۱۵۰ صفحهپ صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت مدیر مسئول: دکتـــر محمدرضا رضایی | سردبیر: دکتـــر علی…