وبلاگ

دریافت مقالات فصلنامه علمی–پژوهشی مسکن و محیط روستا، شماره ۱۶۳، پاییز ۱۳۹۷

فصلنامه علمی – پژوهشی مسکن و محیط روستا دوره ۳۷، شماره ۱۶۳ پاییز ۱۳۹۷ صاحب امتیاز: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مدیر مسئول و سردبیر: دکتـــر محسن سرتیپی پور • فهرست…

نشست علمی چهارشنبه های رخدادمحور با موضوع «قصه شهر» – همدان

انجمن علمی طـــراحی شهری دانشگاه بوعلی سینا برگزار می کند: سلسله نشستهای علمی چهارشنبه های رخدادمحور با موضوع: «قصه شهر» با سخنرانی: دکتـر سید محسن حبیبی؛ استاد دانشگاه تهران (در…

لغو قانون حذف نمره مردودی از معدل کارشناســی ارشد

مدیرکل دفتر برنامه ریزی آمــوزش عالی از لغو قانون «حذف نمره مردودی از معدل کارشناســی ارشد» خبر داد. محمدرضا آهنچیان در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره بـه لغو قانون «حذف نمره…

چراغ سبز وزارت علوم برای حذف کنکور کارشناســی ارشد

معاون آموزشی وزیر علوم می گوید که این وزارتخانه موافق حذف کنکور کارشناســی ارشد در صورت فراهم آمدن شرایط آن می باشد. مجتبی شریعتی در گفت و گو با خبرگزاری…