آرشیو دسته: مهندسی عمران

download رایگان مشخصات فني عمومي راه – تجديد نظر دوم(نشریه ۰۱۰۱_r2) سال ۱۳۹۲

download رایگان مشخصات فني عمومي راه – تجديد نظر دوم(نشریه ۰۱۰۱_r2) منبع : سازمان برنامه شماره نشريه ۰۱۰۱_r2 شماره نشريه قبلي ۰۱۰۱_r1 عنوان فارسي مشخصات فني عمومي راه – تجديد…

دریافت مقالات فصلنامه علمی–پژوهشی مسکن و محیط روستا، شماره ۱۶۴، زمستان ۱۳۹۷

فصلنامه علمی – پژوهشی مسکن و محیط روستا دوره ۳۷، شماره ۱۶۴ زمستان ۱۳۹۷ صاحب امتیاز: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مدیر مسئول و سردبیر: دکتـــر محسن سرتیپی پور • فهرست…

دریافت مقالات نشریه علمی-پژوهشی باغ نظر، شماره ۷۰، فروردین ۱۳۹۸

نشریه علمی-پژوهشی باغ نظر دوره ۱۶، شماره ۷۰ فروردین ۱۳۹۸ زمینه انتشار: پژوهش‌های نظری هنر، معماری و شهرسازی صاحب امتیاز: پژوهشکده نظر مدیر مسئول: دکتـــر سید امیر منصوری سردبیر: دکتـــر…

دریافت مقالات نشریه علمی-پژوهشی باغ نظر، شماره ۶۹، اسفند ۱۳۹۷

نشریه علمی-پژوهشی باغ نظر دوره ۱۵، شماره ۶۹ اسفند ۱۳۹۷ زمینه انتشار: پژوهش‌های نظری هنر، معماری و شهرسازی صاحب امتیاز: پژوهشکده نظر مدیر مسئول: دکتـــر سید امیر منصوری سردبیر: دکتـــر…

دریافت مقالات فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات شهر ایرانی اسلامی، شماره ۳۳، پاییز ۱۳۹۷

فصلنامه علمی-پژوهشی «مطالعات شهر ایرانی اسلامی» دوره هشتم، شماره ۳۳ پاییز ۱۳۹۷ صاحب امتیاز: پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری مدیر مسئول: دکتـــر ایرج فیضی سردبیر: دکتـــر احمد پوراحمد • مقالات موجود…