آرشیو دسته: درهم

… [شهرنگار] تصویر شماره ۲ ساختمانی در تهران، خیابان تخت طاووس(مطهری)، خیابان ک…

… [شهرنگار] تصویر شماره ۲ ساختمانی در تهران، خیابان تخت طاووس(مطهری)، خیابان کوه نور دهه ساخت: احتمالا دهه ۵۰ شمسی معمار: ؟ عکاس: سید امیر میرسعیدی @shahabmirsaeedi … A building…