آرشیو دسته: اصطلاحات کاربردی عمران و معماری

شیشه ایمنی چیست؟ (اصطلاحات پرکاربرد عمران و معماری)

شیشه ایمنی چیست؟ (اصطلاحات پرکاربرد عمران و معماری) شیشه ایمنی یا شیشه نسوز، نوعی شیشه با ضخامت حداقل ۱۳ میلی متر است که هنگام شکستن، خرد نمی شود.