بایگانی نویسنده: admin

نمونه‌ای از طراحــی فکرشده «پياده‌‌راه»های شهری

خيابان‌های شيشه‌ای مسکو نمونه‌ای از طراحــی فکرشده «پياده‌‌راه»های شهری ميكائيل انگوراني سال ۱۳۷۴، شهرداري تهران طرح ‌«مطالعات جامع دیدن لیــنک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید…