بایگانی نویسنده: admin

لغو قانون حذف نمره مردودی از معدل کارشناســی ارشد

مدیرکل دفتر برنامه ریزی آمــوزش عالی از لغو قانون «حذف نمره مردودی از معدل کارشناســی ارشد» خبر داد. محمدرضا آهنچیان در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره بـه لغو قانون «حذف نمره…

چراغ سبز وزارت علوم برای حذف کنکور کارشناســی ارشد

معاون آموزشی وزیر علوم می گوید که این وزارتخانه موافق حذف کنکور کارشناســی ارشد در صورت فراهم آمدن شرایط آن می باشد. مجتبی شریعتی در گفت و گو با خبرگزاری…

ابطال مصوبه حدنصاب نمره مصاحبه دکتری دانشگاه تهران از سوی دیوان عدالت اداری

با شکایت یکی از داوطلبان آزمـون دکتری، دستورالعمل کسب حداقل ۵۰ نمره از مصاحبه دانشگاه تهران توسط دیوان عدالت اداری باطل شد. این مصوبه عطف بـه ماسبق شده و دیگر…