بایگانی روزانه: اسفند ۲۳, ۱۳۹۷

دریافت نشریه اینترنتی نوسازی، شماره ۴۹، دی ماه ۱۳۹۷

نشریه اینترنتی نوسازی (نشریه سازمان نوسازی شهر تهران) سال نهم، شماره ۴۹ دی ماه ۱۳۹۷ آنچه در این شماره میخوانید، بـه شرح زیر می باشد: مقاله: – بازآفرینی شهری: گذار…

طـــراحی دانشکده هنر و طـــراحی بارسلونا

معماری دانشکده هنر و طـــراحی دانشکده هنر و طـــراحی Massana واقع در قلب تاریخی شهر بارسلونا، اسپانیا توسط استودیو معماری Carme Pinós طـــراحی و بـه اجرا رسیده هست. معماری این…

دریافت مقالات فصلنامه هنر و تمدن شرق، شماره ۲۱، پاییز ۱۳۹۷

فصلنامه هنر و تمدن شرق دوره ۶، شماره ۲۱ پاییز ۱۳۹۷ زمینه انتشار: علوم و تاریخ هنر صاحب امتیاز: پژوهشکده نظر مدیر مسئول: دکتـر سید امیر منصوری سردبیر: دکتـر شهره…