بایگانی روزانه: اسفند ۱۹, ۱۳۹۷

طراحــی کلینیک فیزیوتراپی در اسپانیا

طراحــی داخلی کلینیک فیزیوتراپی گروه معماران Carlos Alberich, Emilio Rodríguez یک فضای تجاری در شهر مادرید اسپانیا را بـه کلینیک فیزیوتراپی تغییر کاربری داده اند. تیم معماران برای تغییر کاربری…

فراخوان دومین جشنواره ملی عکــس دارالسلطنه قزوین (نخستین فتوماراتن کشور)

سازمان نوسازی و بهسازی شهر قزوین دومین جشنواره ملی عکــس دارالسلطنه قزوین (اولین فتوماراتن کشور) را با هدف معرفی حفظ و حمایت فضاهای ارزشمند شهر قزوین، با محوریت (مسیر گردشگری)…

نشست «ارائه تجارب موفق جایکا در زمینه دستیابی بـه تاب‌آوری حداکثری کالبدی و اجتماعی از طریق ظرفیت سازی مناسب در بافت تاریخی واجد ارزش»

معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی برگزار می کند: نشست تخصصی با موضوع: «ارائه تجارب موفق جایکا در زمینه دستیابی بـه تاب‌آوری حداکثری کالبدی و اجتماعی از طریق ظرفیت…

نخستین جشنواره تالیفات علمی برتر علوم انسانی اسلامی جایزه ویژه علامه جعفری

نخستین جشنواره تالیفات علمی برتر علوم انسانی اسلامی جایزه ویژه علامه جعفری برای ورود بـه سایت جشنواره اینجا کلیک کنید نخستین جشنواره تالیفات علمی برتر علوم انسانی اسلامی جایزه ویژه…