بایگانی روزانه: اسفند ۱۳, ۱۳۹۷

دوفصلنامه جستارهای شهرسازی، شماره ۵۰، پاییز و زمستان ۱۳۹۷

اختصاصی، معمارنیوز- نشریه جستارهای شهرسازی دوفصلنامه تحلیلی، پژوهشی، معماری و شهرسازی دوره دوم، شماره ششم، شماره پیاپی ۵۰ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ صاحب امتیاز و مدیر مسئول: محمد حسین جهانشاهی…

نشست تخصصی با عنوان «مستندسازی یادمان‏های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بـه عنوان میراث فرهنگی کشور (معماری بناها و فضاهای یادمانی در استان خوزستان)»

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی نشست تخصصی پیرامون دستاوردهای طرح تحقیقاتی با عنوان «مستندسازی یادمان‌‏های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در ایران (معماری بناها و فضاهای یادمانی در استان…

فراخوان پذیرش بدون آزمـون استعدادهای درخشان در دوره دکتری و کارشناســی ارشد سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ دانشگاه هنر اصفهان و دانشگاه هنر تبریز

اختصاصی، معمارنیوز- فراخوان پذیرش بدون آزمـون استعدادهای درخشان در دوره دکتری و کارشناســی ارشد سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ دانشگاه هنر اصفهان و دانشگاه هنر تبریز • فراخوان پذیرش بدون آزمـون استعداد های درخشان…

نشستی با موضوع «از اصفهان تـا خانه اصفهان» – اصفهان

معاونت پژوهشی دانشگاه هنر اصفهان و انجمن های علمی معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان با همکاری موسسه رویش مهر برگزار میکند. نشستی با موضوع: از اصفهان تـا خانه اصفهان با…

نمایشگاه «طهران بـه روایت اسناد تصویری تاریخی»

کمیتۀ آمـوزش با همکاری کمیتۀ اسناد و انتشارات موسسه فرهنگی ایکوموس برگزار می‌کند: نمایشگاه ۱ با موضوع: طهران بـه روایت اسناد تصویری تاریخی با آثاری از: – میرزا حسن عکاس‌باشی…