بایگانی روزانه: اسفند ۱۰, ۱۳۹۷

اعلام نتایج ارشد بدون آزمـون ۹۸ دانشگاه تربیت مدرس

اسامی پذیرفته شدگان از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمـون استعداهای درخشان کارشناســی ارشد سال ۱۳۹۸ دانشگاه تربیت مدرس اعلام شد. بـه گزارش مسترتست، دانشگاه تربیت مدرس بـه اطلاع داوطبان…