بایگانی ماهانه: اسفند ۱۳۹۷

همایش «آرایش بافت مسکونی شهرها از منظر تئوری شکل و فرم خوب محله (با تکیه موردی بر شهر اصفهان)» – اصفهان

مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل وابسته بـه سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان، برگزار می کند: همایش با موضوع: «آرایش بافت مسکونی شهرها از منظر تئوری شکل و فرم خوب…

نشست با موضوع «نمادشناسی بناهای آرامگاهی»؛ با رویکرد ویژه (بناهای آرامگاهی خیام و نادرشاه افشار)

فصلنامه میراث و گردشگری گیل گمش برگزار می نماید: نشست شانزدهم از سلسله نشست‌های از کوره‌راه تـا شاهراه ‌موضوع نشست: نمادشناسی بناهای آرامگاهی؛ رویکرد ویژه این نشست، بناهای آرامگاهی خیام و…