بایگانی روزانه: دی ۱۵, ۱۳۹۷

نشستی با موضوع «لزوم بازنگری در تهیه مستندات آثار معماری با تمرکز بر نمونه هایی از معماری ساسانی»

پژوهشکده ابنیه و بافت های تاریخی فرهنگی برگزار می نماید: نشست تخصصی با موضوع: لزوم بازنگری در تهیه مستندات آثار معماری با تمرکز بر نمونه هایی از معماری ساسانی سخنران: علیرضا…

نشست «نقش شهروندان در طرح های شهری؛ تجربه ژاپن و درس هایی برای تهران»

گروه ترانه تهران در خانه گفتمان شهر و معماری برگزار می نماید: سخنرانی های ترانه تهران؛ موضوع نشست: «نقش شهروندان در طرح های شهری»؛ تجربه ژاپن و درس هایی برای…

نشستی با موضوع «هنر و معماری و شهرسازی در ژاپن و ایران؛ شباهت ها و تفاوت ها»

شرکت مهندسین مشاور هرم پی برگزار می کند: سلسله نشست های علمی تخصصی هنر، معماری و شهرسازی نشست یکصد و پانزدهم با موضوع: «هنر و معماری و شهرسازی در ژاپن…

عدم اعتبار مدارک پذیرفته شدگان غیرمجاز کارشناســی ارشد

معاون آموزشی وزیر علوم گفت: تمام مراکز دانشگاهی کشور باید در محدوده مجاز دانشجو پذیرش کنند، اگر بدون مجوز دانشجو پذیرش کنند غیرقانونی بوده و مدرک دانشجویان مورد تایید نخواهد…