بایگانی ماهانه: آذر ۱۳۹۶

طـــراحی تیــر بتنــی : آمــوزش کامل محاسبه میلگردهای طولی و عرضی تیــر بتنــی

حتماً در کارگاه های ساختمــانی نقشه های سازه ای پروژه ها را دیده اید که با چه جزئیات دقیقی ترسیم شده اند. اگر کمی بیشتر روی این نقشه ها ریزتر…